Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

zrzesza osoby zajmujące się problematyką schorzeń układu pokarmowego z województwa dolnośląskiego i opolskiego (gastroenterolodzy, interniści, pediatrzy, chirurdzy, dietetycy, lekarze POZ i innych specjalności). Wraz z Katedrą Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jest prężnie działającym ośrodkiem organizującym liczne konferencje naukowe o zasięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Najstarsza , Wrocławska Wiosna Gastrologiczna jest organizowana od 1997r. .

Oddział Dolnośląski PTG-E organizuje cykliczne konferencje i posiedzenia naukowo-szkoleniowe dla lekarzy, jak również spotkania dla pacjentów z przewlekłymi chorobami przewodu  pokarmowego  ( nieswoiste zapalne choroby jelit , choroba trzewna ) .

W 2006 roku Oddział Dolnośląski PTG-E był współorganizatorem międzynarodowej konferencji „XIX Workshop on Helicobacter pylori” z udziałem laureata nagrody Nobla - Barry’ego Marshalla .

Trzykrotnie organizował kongresy Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii .

Jednym ze współzałożycieli PTGE , a następnie Prezesem i wieloletnim członkiem Zarządu Głównego był nestor polskiej gastroenterologii - twórca (1970 r.)  i pierwszy kierownik Katedry i  Kliniki Gastroenterologii we Wrocławiu - profesor Zbigniew Knapik .

Poza prof. Knapikiem funkcje przewodniczacych oddziału pełnili prof. Paradowski, prof. Lubczyńska i prof. Poniewierka.