Zarząd Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

wybrany w dniu 16 października 2018r. podczas Walnego Zebrania Członków

Oddziału Dolnośląskiego PTG-E na kadencję 2018-2020

 

Przewodnicząca Oddziału:                prof. dr hab. Elżbieta Poniewierka

Zastępca Przewodniczącej:               dr med. Marek Skoczylas

Skarbnik:                                           dr med. Radosław Kempiński

Sekretarz:                                          dr med. Adam Smereka

 

Członkowie Zarządu:                      dr med. Katarzyna Neubauer

               dr med. Andrzej Stawarski

               dr med. Marek Ścieszka

 

Komisja Rewizyjna:                           dr med. Artur Trzaskoma

                  dr med. Bartosz Ceglarski

                                                            dr med. Artur Raiter