Zarząd Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

wybrany w dniu 16 października 2018r. podczas Walnego Zebrania Członków

Oddziału Dolnośląskiego PTG-E na kadencję 2018-2020

 

Przewodnicząca Oddziału:                prof. dr hab. Elżbieta Poniewierka

Zastępca Przewodniczącej:               dr med. Marek Skoczylas

Skarbnik:                                           dr med. Radosław Kempiński

Sekretarz:                                          dr med. Adam Smereka

 

Członkowie Zarządu:                      dr med. Katarzyna Neubauer

               dr med. Andrzej Stawarski

               dr med. Marek Ścieszka

 

Komisja Rewizyjna:                           dr med. Artur Trzaskoma

                  dr med. Bartosz Ceglarski

                                                            dr med. Artur Raiter

 

Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

zrzesza osoby zajmujące się problematyką schorzeń układu pokarmowego z województwa dolnośląskiego i opolskiego (gastroenterolodzy, interniści, pediatrzy, chirurdzy, dietetycy, lekarze POZ i innych specjalności). Wraz z Katedrą Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jest prężnie działającym ośrodkiem organizującym liczne konferencje naukowe o zasięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Najstarsza , Wrocławska Wiosna Gastrologiczna jest organizowana od 1997r. .

Oddział Dolnośląski PTG-E organizuje cykliczne konferencje i posiedzenia naukowo-szkoleniowe dla lekarzy, jak również spotkania dla pacjentów z przewlekłymi chorobami przewodu  pokarmowego  ( nieswoiste zapalne choroby jelit , choroba trzewna ) .

W 2006 roku Oddział Dolnośląski PTG-E był współorganizatorem międzynarodowej konferencji „XIX Workshop on Helicobacter pylori” z udziałem laureata nagrody Nobla - Barry’ego Marshalla .

Trzykrotnie organizował kongresy Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii .

Jednym ze współzałożycieli PTGE , a następnie Prezesem i wieloletnim członkiem Zarządu Głównego był nestor polskiej gastroenterologii - twórca (1970 r.)  i pierwszy kierownik Katedry i  Kliniki Gastroenterologii we Wrocławiu - profesor Zbigniew Knapik .

Poza prof. Knapikiem funkcje przewodniczacych oddziału pełnili prof. Paradowski, prof. Lubczyńska i prof. Poniewierka.