Szanowni Państwo ! 

 

 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego w sprawie szczepień przeciw COVID-19


 

Alkoholowa choroba wątroby w COVID-19


 

Rekomendacje Sekcji Hepatologicznej - Covid-19 


 

List otwarty Prezes PTG-E Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Na stronie internetowej Towarzystwa znajdują się Wytyczne Polskiego 
Towarzystwa Gastroenterologii i konsultanta krajowego w dziedzinie 
gastroenterologii dotyczące wykonywania endoskopii przewodu pokarmowego 
w związku z epidemią COVID-19 (z dnia 16.03.2020). Dostępne są zarówno w 
wersji ekranowej jak i pdf.
Bezpośredni link do strony to:


http://www.ptg-e.org.pl/Wersja-ekranowa-LINK-,295.html


Ponadto na stronie znajduje się również 6 istotnych artykułów związanych 
z COVID19 


(http://www.ptg-e.org.pl/Epidemia-Covid-19-inne-istotne-dokumenty-format-pdf-,297.html)

 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Gastroenterologii, dotyczące postępowania z pacjentem z nieswoistą chorobą zapalną jelit w dobie pandemii COVID-19

 

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się i przekazywanie informacji 
współpracownikom

Z pozdrowieniami

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego PTGE