Nominacja profesorska

 

W dniu 21.06.2018 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.Nomonację profesorską otrzymała Pani profesor Elżbieta Poniewieka , kierownik Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytety Medycznego we Wrocławiu .

 Pani Profesor Elżbieta Poniwerka wraz z mażłonkiem